ข่าวความคืบหน้ากรณีร้องขอความช่วยเหลือจาก 1111


…สวัสดีครับ … ผมเล่านี้เรื่องจริง สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้…
….วันนี้ 23 มีนาคม 2555 … เวลาประมาณ  12.35 น.  มีคณะนิติกร จาก สพม.เขต 28  มาพบกับผม เกี่ยวกับเรื่องที่ร้องขอความช่วยเหลือจากสำนักนายกรัฐมนตรี  พูดง่าย ๆ มาสอบสวน ว่างั้นเถอะ  มาด้วยกัน 3  คน  .. สรุปเรื่อง  “นายโกรธมาก  แบบนี้ต้องตั้งกรรมการสอบ  ลงโทษทางวินัย”  น่ากลัวจัง !  สาเหตุทำเรื่องลัดขั้นตอน  ข้ามหัวนายหรือผู้บังคับบัญชา  กล่าวโทษผู้บังคับบัญชา  … ผมก็บอกว่า “ผมไม่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษใคร … ผมร้องขอความช่วยเหลือ  ขอตวามอนุเคราะห์ ขอความชัดเจน … และขอความเป็นธรรม  ตามสิทธิ์  ก็เท่านั้น … โกรธอะไร นักหนา ”  มีสิทธิได้เท่าไหร่  วันไหนได้  หรือได้ไปแล้ว  แต่ไม่ได้แจ้งให้ทราบ  ก็บอกมา  แค่นั้น ….”  …
เพิ่มเติมครับ 3 คน  รอง ผอ.เขต 1 คน  นิติกรใหม่ 1 คน  นิติกรเก่า 1 คน …
นิติกรเก่า ท่านนี้ ใจเย็น  น่าคบ (แต่ผมก็ไม่เชื่อใจ  .. ผมคิดว่าอาจเป็นหนังยาว มีหลายตอน)
ส่วนนิติกรท่านใหม่  ไฟแรง  ไม่รู้ว่าจ้างไว้ช่วยนาย หรือช่วยครู กันแน่  แรกๆ ก็ขู่บ้าง  ผมก็บอกไปว่า “ไม่ต้องมาขู่ผม จะเอายังไงว่ามา” สุดท้าย ก็ใจเย็น คุยรู้เรื่องบ้างในระดับหนึ่ง  ว่างั้นเถอะ ท่านก็บอกว่า ผมไม่ได้ขู่นะ  ครับ  ผมเข้าใจง่ายอยู่แล้ว .. ตกลง ไม่ได้ขู่ก็ไม่ได้ขู่ .. จบเรื่องกันไป …
ส่วน ท่านรอง ผอ.สพม.เขต 28 (ผมไม่อยากจำชื่อ) แหม  ท่านขู่ลูกเดียว  รู้หรือเปล้า  “เจ้านายโกรธมาก   คุณสร้างศัตรูเพิ่ม  คุณฆ่าตัวเอง”  พร้อมทั้งจะลงโทษทางวินัย  ทำงานลัดขั้นตอน  ข้ามหัวผู้บังคับบัญชา  ต้องตั้งกรรมการสอบ  “ทำให้ผมกลัวมาก ๆ ” … แต่ผมคิดในใจว่า  “ถ้ากลัว ผมไม่ทำแน่”
.สรุป  แล้ว .. ตกลงกันง่าย ๆ จบตรงนี้เลย  ทุกอย่างจบ.  ผมตกลง เอ้า ! จบก็จบ  .. (คิดในใจ อย่ามีต่อก็แล้วกัน…) ผมก็เขียนหนังสือให้ รวมว่า คณะนิติกรอธิบายให้เข้าใจแล้ว ไม่ติดใจเอาความ …  จบก็คือจบ .. ไม่จบคือไม่จบ  … ถ้าอยากชกต่อผมก็พร้อมสู้  สู้บนพื้นฐานของความจริง และความบริสุทธิ์ใจ  … พอได้หนังสือแล้ว  รีบกลับ  ผมก็กล่าว ขอบคุณ  ยกมือไหว้  นิติกร 2  คน ก็รับไหว้  ส่วนท่านรอง “โกรธมาก ๆ ” ไม่รับไหว้  ไม่สนใจ  .. ผมก็ไม่ว่าท่านหรอกครับ  ท่านใหญ่  ผมเล็ก  .. แต่มันผิดหลัก “การบริหารแบบธรรมาภิบาล”
…. โกรธมาก  แม้กระทั่งคนขับรถ …. โอ้ !  พระเจ้า   อะไรจะปานนั้น …แล้วผมจะพึ่งใคร  ถ้าผมเดือดร้อนก็คง รบกวนสำนักนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหละครับ ….  วันหน้า โดนอะไรบ้าง ผมจะมาเล่าสู่ฟัง ครับ … ขอบคุณครับ  … สวัสดีครับ …

Advertisements

เครื่องมือการประเมินการเรียนรู้


ข้อมูลนี้อ้างอิงจาก : ชวลิต  ชูกำแพง. การประเมินการเรียนรู้.  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มปป : 11-13

โอเน็ต สอบเพื่ออะไร


จากคำตอบที่ได้รับ นางอุทุมพร  กล่าวว่า  “โอเน็ต สอบเพื่อวัดผลการเรียนการสอน  ไม่ได้วัดผลตามการใช้ชีวิต”  ผมจึงสงสัยว่า  แล้วหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น แม้กระทั่งหลักสูตรแกนกลาง สรุปแล้วต่างก็มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้กับการดำรงชีวิตกันทั้งนั้น …
แล้ว สมศ. กับ สพฐ. ปรองดองกันหรือเปล่า หรือว่า เดินคนละทิศทางเดียวกัน  ออกข้อสอบดูทิศทางการศึกษาของชาติหรือไม่  ทำไม ไม่ออกข้อสอบให้นักเรียนตอบได้ … ยุบดีหรือเปล่าครับ  เปลืองงบประมาณ  เปลืองภาษีราษฎร ... ออกข้อสอบ เพื่อไม่ให้ตอบได้  ใครๆ ก็ออกได้  … แต่ถ้าออกข้อสอบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และนำไปสู่การสังเคราะห์ในอนาคต  ก็ต้องอาศัยนักวิชาการศึกษา  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน .. ทำไม ไม่ให้ท่านเหล่านั้นมาออกข้อสอบ… ศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มีเยอะแยะต่างก็เชี่ยวชาญทั้งนั้น … ผมมีตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ ลองอ่าน คิดวิเคราะห์ดู  ครับ…

แนวทางการอ้างอิงข้อมูลเขียนรายงานทางวิชาการ


การอ้างถึงข้อมูลข่าวสาร หรือใบความรู้ต่าง ๆ เป็นการให้เกียรติผู้เป็นเจ้าของ และเป็นมารยาทที่ดีของผู้ศึกษาค้นคว้า
อีกทั้งไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย .. ที่สำคัญเป็นการยืนยันการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียนรายงานว่าเป็นผู้ได้ศึกษาค้นคว้า
และมีความรู้อย่างแท้จริง

แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล


แนวนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาที่มีจุดเน้นด้านการศึกษาเพื่อมีงานทำ ในกลุ่ม 5 อาชีพหลัก ได้แก่
1. ด้านเกษตรกรรม
2. ด้านอุตสาหกรรม
3. ด้านพานิชยกรรม
4. ด้านความคิดสร้างสรรค์
5. ด้านการบริหารจัดการและบริการ
ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
(Asian Community)ในปี 2558 และสามารถแข่งขันกับประชาคมโลกได้
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555)

การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามแนวพหุปัญญา


การค้นพบศักยภาพของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบ และนำไปบูรณาการหรือเชื่อมโยงข้ามสาระการเรียนรู้ หรือบูรณาการข้ามรายวิชา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้ถึงจุดสูงสุด อย่างมีความสุข


ศัพท์การเมืองไทยร่วมสมัย
อ้างอิงจาก : Blog at WordPress.com. Theme : The Morning After by WooThemes. ; http://thaipolitionary.com/
ศัพท์การเมืองไทยร่วมสมัย : THE CONTEMPORARY THAI POLITICAL DICTIONARY

เลือกซื้อสินค้าการกุศลเพื่อการศึกษาของชุมชน


ช่องทางสนับสนุนเว็บไซต์ประชาไท เลือกและสั่งซื้อสินค้า เพื่อการศึกษาของชุมชน

 1. แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร-บทความ โดยแชร์ผ่าน Social Media ทั้ง Facebook, Twitter และช่องทางอื่นๆ เพื่อให้เว็บไซต์ประชาไทมีผู้อ่านมากยิ่งขึ้น
  ลงโฆษณาแบนเนอร์ ในเว็บประชาไท อ่านข้อมูลได้ที่ http://prachatai.com/page/banner-promotion
 2.  สนับสนุน ซื้อสินค้าจาก ร้านค้าประชาไท ที่เว็บไซต์ http://www.prachataistore.com
 3.  โอนเงินบริจาค ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  3.1 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  ชื่อบัญชี มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน เลขที่บัญชี 091-0-10432-8 ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก-ห้วยขวาง  3.2 ส่งโทรสารสำเนาการโอนมาที่โทร. 02 690 2712 หรือทางอีเมล service@prachatai.com
  3.3 สำหรับผู้ที่โอนเงินจากต่างประเทศใช้ข้อมูลต่อไปนี้ = ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: FCEM, Bank Address:336 Ratchadapisek Road, Samsennok,
  Huai Khwang, Bangkok 10320 Thailand, Swift Code:KRTHTHBK
  – โอนเงินออนไลน์ผ่าน paysbuy
  – โอนเงินออนไลน์ผ่าน paypal 

ข้อดีของการถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัด อปท.


ข้อสรุปในการสำรวจความคิดเห็นของครูในโครงการ “พัฒนาครูให้มีวุฒิปริญญาตรี” มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน 122 คน ปี พ.ศ. 2550
 โดยใช้วิธีการสัมมนา ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับผลดี ผลเสีย ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์อย่างไร ในการถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. ข้อดี     : 


2. ข้อเสีย : 
… สุพรชัย  บุญอ่อน.  ผลดีผลเสียในการถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550.

เชิญทุกท่านวิเคราะห์ข่าว ครับ


การพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยเสวนาประชาธิปไตย
อ้างอิงจาก http://news.voicetv.co.th/thailand/26472.html

http://news.voicetv.co.th/global/25165.html 

http://news.voicetv.co.th/thailand/26081.html