Category Archives: เกี่ยวกับครู

จรรยาบรรณ ; ระเบียบ ; ข้อบังคับ ; แนวข้อสอบ

หน้าที่ของนิติกร (ครู)


สวัสดีครับ …
ขออนุญาตเรียนรบกวนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ด้วยครับผม … เกี่ยวกับนิติกรของครู  ครับ  ผมไม่เข้าใจความหมาย และการทำหน้าที่ ของนิติกรว่ามีไว้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับอะไร ..
คำถามที่สงสัยค้างคาใจ และหาคำตอบยังไม่ได้ :
1. นิติกรของครู  ทำหน้าที่ อะไรบ้าง
2. เรามีนิติกรประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ว่ามัธยมศึกษา หรือ ประถมศึกษา  เพื่อช่วยเหลือผู้บริหาร หรือช่วยครู  หรือช่วยทั้งสองกลุ่ม  ในข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  หรือมีไว้เพื่อให้ผู้บริหารข่มขู่ รังแกผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย  หรือมีไว้เพื่อประดับหน่วยงานในฐานะหน่วยงานเป็นนิติบุคคล ….
…. ขอเรียนรบกวนทุกท่าน ได้โปรดให้ความเข้าใจ และความกระจ่าง ด้วยครับ  ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ …

Advertisements

ข่าวความคืบหน้ากรณีร้องขอความช่วยเหลือจาก 1111


…สวัสดีครับ … ผมเล่านี้เรื่องจริง สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้…
….วันนี้ 23 มีนาคม 2555 … เวลาประมาณ  12.35 น.  มีคณะนิติกร จาก สพม.เขต 28  มาพบกับผม เกี่ยวกับเรื่องที่ร้องขอความช่วยเหลือจากสำนักนายกรัฐมนตรี  พูดง่าย ๆ มาสอบสวน ว่างั้นเถอะ  มาด้วยกัน 3  คน  .. สรุปเรื่อง  “นายโกรธมาก  แบบนี้ต้องตั้งกรรมการสอบ  ลงโทษทางวินัย”  น่ากลัวจัง !  สาเหตุทำเรื่องลัดขั้นตอน  ข้ามหัวนายหรือผู้บังคับบัญชา  กล่าวโทษผู้บังคับบัญชา  … ผมก็บอกว่า “ผมไม่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษใคร … ผมร้องขอความช่วยเหลือ  ขอตวามอนุเคราะห์ ขอความชัดเจน … และขอความเป็นธรรม  ตามสิทธิ์  ก็เท่านั้น … โกรธอะไร นักหนา ”  มีสิทธิได้เท่าไหร่  วันไหนได้  หรือได้ไปแล้ว  แต่ไม่ได้แจ้งให้ทราบ  ก็บอกมา  แค่นั้น ….”  …
เพิ่มเติมครับ 3 คน  รอง ผอ.เขต 1 คน  นิติกรใหม่ 1 คน  นิติกรเก่า 1 คน …
นิติกรเก่า ท่านนี้ ใจเย็น  น่าคบ (แต่ผมก็ไม่เชื่อใจ  .. ผมคิดว่าอาจเป็นหนังยาว มีหลายตอน)
ส่วนนิติกรท่านใหม่  ไฟแรง  ไม่รู้ว่าจ้างไว้ช่วยนาย หรือช่วยครู กันแน่  แรกๆ ก็ขู่บ้าง  ผมก็บอกไปว่า “ไม่ต้องมาขู่ผม จะเอายังไงว่ามา” สุดท้าย ก็ใจเย็น คุยรู้เรื่องบ้างในระดับหนึ่ง  ว่างั้นเถอะ ท่านก็บอกว่า ผมไม่ได้ขู่นะ  ครับ  ผมเข้าใจง่ายอยู่แล้ว .. ตกลง ไม่ได้ขู่ก็ไม่ได้ขู่ .. จบเรื่องกันไป …
ส่วน ท่านรอง ผอ.สพม.เขต 28 (ผมไม่อยากจำชื่อ) แหม  ท่านขู่ลูกเดียว  รู้หรือเปล้า  “เจ้านายโกรธมาก   คุณสร้างศัตรูเพิ่ม  คุณฆ่าตัวเอง”  พร้อมทั้งจะลงโทษทางวินัย  ทำงานลัดขั้นตอน  ข้ามหัวผู้บังคับบัญชา  ต้องตั้งกรรมการสอบ  “ทำให้ผมกลัวมาก ๆ ” … แต่ผมคิดในใจว่า  “ถ้ากลัว ผมไม่ทำแน่”
.สรุป  แล้ว .. ตกลงกันง่าย ๆ จบตรงนี้เลย  ทุกอย่างจบ.  ผมตกลง เอ้า ! จบก็จบ  .. (คิดในใจ อย่ามีต่อก็แล้วกัน…) ผมก็เขียนหนังสือให้ รวมว่า คณะนิติกรอธิบายให้เข้าใจแล้ว ไม่ติดใจเอาความ …  จบก็คือจบ .. ไม่จบคือไม่จบ  … ถ้าอยากชกต่อผมก็พร้อมสู้  สู้บนพื้นฐานของความจริง และความบริสุทธิ์ใจ  … พอได้หนังสือแล้ว  รีบกลับ  ผมก็กล่าว ขอบคุณ  ยกมือไหว้  นิติกร 2  คน ก็รับไหว้  ส่วนท่านรอง “โกรธมาก ๆ ” ไม่รับไหว้  ไม่สนใจ  .. ผมก็ไม่ว่าท่านหรอกครับ  ท่านใหญ่  ผมเล็ก  .. แต่มันผิดหลัก “การบริหารแบบธรรมาภิบาล”
…. โกรธมาก  แม้กระทั่งคนขับรถ …. โอ้ !  พระเจ้า   อะไรจะปานนั้น …แล้วผมจะพึ่งใคร  ถ้าผมเดือดร้อนก็คง รบกวนสำนักนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหละครับ ….  วันหน้า โดนอะไรบ้าง ผมจะมาเล่าสู่ฟัง ครับ … ขอบคุณครับ  … สวัสดีครับ …

เครื่องมือการประเมินการเรียนรู้


ข้อมูลนี้อ้างอิงจาก : ชวลิต  ชูกำแพง. การประเมินการเรียนรู้.  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มปป : 11-13

โอเน็ต สอบเพื่ออะไร


จากคำตอบที่ได้รับ นางอุทุมพร  กล่าวว่า  “โอเน็ต สอบเพื่อวัดผลการเรียนการสอน  ไม่ได้วัดผลตามการใช้ชีวิต”  ผมจึงสงสัยว่า  แล้วหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น แม้กระทั่งหลักสูตรแกนกลาง สรุปแล้วต่างก็มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้กับการดำรงชีวิตกันทั้งนั้น …
แล้ว สมศ. กับ สพฐ. ปรองดองกันหรือเปล่า หรือว่า เดินคนละทิศทางเดียวกัน  ออกข้อสอบดูทิศทางการศึกษาของชาติหรือไม่  ทำไม ไม่ออกข้อสอบให้นักเรียนตอบได้ … ยุบดีหรือเปล่าครับ  เปลืองงบประมาณ  เปลืองภาษีราษฎร ... ออกข้อสอบ เพื่อไม่ให้ตอบได้  ใครๆ ก็ออกได้  … แต่ถ้าออกข้อสอบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และนำไปสู่การสังเคราะห์ในอนาคต  ก็ต้องอาศัยนักวิชาการศึกษา  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน .. ทำไม ไม่ให้ท่านเหล่านั้นมาออกข้อสอบ… ศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มีเยอะแยะต่างก็เชี่ยวชาญทั้งนั้น … ผมมีตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ ลองอ่าน คิดวิเคราะห์ดู  ครับ…

ข้อดีของการถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัด อปท.


ข้อสรุปในการสำรวจความคิดเห็นของครูในโครงการ “พัฒนาครูให้มีวุฒิปริญญาตรี” มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน 122 คน ปี พ.ศ. 2550
 โดยใช้วิธีการสัมมนา ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับผลดี ผลเสีย ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์อย่างไร ในการถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. ข้อดี     : 


2. ข้อเสีย : 
… สุพรชัย  บุญอ่อน.  ผลดีผลเสียในการถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550.

นักเรียน หรือครู เชิญแวะดู แนวข้อสอบทดลองปัญญา


คลังความรู้ดิจิตอล

กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ


สิทธิและเสรีภาพ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

แนวทางการบำบัดกรณีเด็กพิเศษ


อย่าเครียดเมื่อเรามีลูกศิษย์เป็นเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน โดย ดร.แพง ชินพงศ์