ประวัติ


****************************************************************
ชื่อ  –  นามสกุล  
นายสุพรชัย  บุญอ่อน
เกิด  23  มี.ค. 2505    ตำบลโพนงาม  อำเภอบุญฑริก  จังหวัดอุบลราขธานี
    บิดาชื่อ   พ.ต.ท.เวไนย  บุญอ่อน     มารดาชื่อ  นางบุญอุ้ม  บุญอ่อน (สกุลเดิม : หลักทอง)
  ภรรยาชื่อ  นางสุรินทร์  บุญอ่อน  (สกุลเดิม : นวรัตน์รุ่งเรือง)   มีบุตร 2  คน

*****************************************************************

การศึกษา
2552  :  กศ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   จ.มหาสารคาม
2550   : ค.บ. ปริญญาตรี (โครงการพัฒนาครูประจำการให้มีวุฒิปริญญาตรี)
ครุศาตรบัณฑิต  วิชาเอก การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยราขภัฎร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด
2524  : ปวช. ช่างสำรวจ  พาณิชยการอุบลราขธานี  จังหวัดอุบลราขธานี  
2526  : ปว.ท.   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค    วิชา ช่างก่อสร้าง
สาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมโยธา
–  ปีที่ 1 (2524) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์
–  ปีที่ 2 (2525 )วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี   จ.อุบลราชธานี
2524 : ปวช.ช่างสำรวจ โรงเรียนพานิชยการ อุบลราชธานี
มัธยมศึกษา
2522  : มัธยมศึกษาปีที่ 5  วิชาเอก วิทย์-คณิต  โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
อ.พนมไพร   จ.ร้อยเอ็ด
2520 : มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
อ.จตุรพักตรพิมาน  จ.ร้อยเอ็ด

ประถมศึกษา 
2517  : ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)  อ.กุดชุม  จ.ยโสธร
2514   : ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)  อ.กุดชุม  จ.ยโสธร

*************************************************************************

ประวัติหน้าที่การงาน
2526 :  ลูกจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (ไอทีดี )
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างสนาม  ทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
2527 :  บรรจุรับราชการครู  วันที่ 9 พฤษภาคม  2527
ตามโครงการพัฒนาอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ชอ.ท. และ วช.)
ตำแหน่ง  ครู  2 ระดับ 2   ขั้น  2,205 บาท  + ค่าครองชีพ 200 บาท
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา  อ.อาจสามารถ  จ.ร้อยเอ็ด
2532 : โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  ต.กุดชุม  อ.กุดชุม  จ.ยโสธร
2544 : โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล (โรงเรียนสาขากุดชุมวิทยาคม)
หมู่ที่ 10 ต.กุดชุม  อ.กุดชุม  จ.ยโสธร
2547 :  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  ต.กุดชุม  อ.กุดชุม  จ.ยโสธร
*************************************************************************


****************************************************************************************************

ปัจจุบัน         
ตำแหน่ง   ครู     อันดับ คศ.3     โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม   อ.กุดชุม    จ.ยโสธร

*************************************************************************

http://www.kutchum.com (เว็บล่มตอนน้ำท่วมกรุงเทพ 2554)
E-Mail Address  :  supornchai7@gmail.com
:  kutchum01@hotmail.com
ชอบมากที่สุด   :  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ที่เท่าเทียมกัน  … การช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์หรือด้อยโอกาส  …
……..  ความถูกต้องเป็นธรรมกับทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ชอบที่สุด     :  การใช้อำนาจที่มีอยู่เหนือคนอื่น  มาเบียดบัง หรือกลั่นแกล้งผู้ที่ด้อยกว่า … การใช้อำนาจข่มขู่คนอื่น หรือกระทำ ให้ผู้อื่นเดือดร้อน
การดูถูกดูแคลนผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าตน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: