โครงงานการทำพานบายศรีจากใบตองกล้วย


โครงงานเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  ตามความสามารถ  ความถนัด และความสนใจ   โดยมีครูผู้สอนต้องเสาะหาแหล่งเรียนรู้  วิทยากรท้องถิ่น หรือผู้รู้  พร้อมทั้งคอยกระตุ้นแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด  ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ค้นคว้า ดำเนินการ วางแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน   โดยทั่วๆ ไป การทำโครงงานนิยมทำเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 7 คนก็ได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: