แนวคิดเกี่ยวกับการสอนแบบชี้แนะ(Direct Instruction)


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบชี้แนะ  ประกอบด้วยขั้นตอน  6  ขั้นตอน  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง  โดยค่อยๆเริ่มจากขั้นตอนที่ง่ายไปสู่ขั้นตอนที่ยาก ตามลำดับ  แบบค่อยเป็นค่อยไป


Direct Instruction คืออะไร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: