ข้อดีและข้อจำกัดของข้อสอบแบบต่าง ๆ


ข้อสอบหรือแบบทดสอบมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด ครูผู้สอนต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสมของประเภทวิขา และความสามารถของผู้เรียน และที่สำคัญที่สุด
ครูต้องออกข้อตอบให้นักเรียนสามารถตอบได้  ไม่เป็นคำถามที่กำกวม และยาวมากเกินไป  ผมขอยกตัวอย่างข้อสอบที่ไม่ควรตั้งคำถาม  ตัวอย่าง เช่น
ตัวอย่างข้อสอบที่ไม่ควรนำมาสอบนักเรียน
คำถาม
  คุณพ่อของคุณ G เกิดในวันจันทร์  คุณ G ต้องการจัดงานวันเกิดให้ กับคุณพ่อของตัวเอง  อยากทราบว่า จะต้องใช้ผ้าปูโต๊ะสีอะไร
ก.  สีแดง                ข.  สีฟ้า            ค. สีชมพู        ง. สีม่วง         จ. สีเหลือง
เฉลย   ตอบข้อ  จ   สีเหลือง
วิจารณ์  ผมคิดว่าเป็นการตั้งคำถามที่กำกวม ไม่ทันสมัย  ซึ่งการใช้ผ้าปูโต๊ะในการจัดงานวันเกิดนั้น  เป็นสิทธิของคุณ G  โดยชอบธรรม จะใช้สีอะไรก็ได้  ดังนั้น คำถามที่ผมคิดว่าน่าจะถูกต้อง ชัดเจน  ควรถามว่า “คุณพ่อของคุณ G เกิดวันจันทร์ อยากทราบว่าสีประจำวันเกิด ตรงกับข้อใด”  ผมจึงตั้งคำถามว่า “เพราะอะไร ครูจึงต้องออกข้อสอบเพื่อไม่ให้นักเรียนตอบได้  แล้วได้ประโยชน์อะไรจากการทำเช่นนี้   ครูออกข้อสอบแล้วนักเรียนตอบไม่ได้  ครูเก่งขึ้นใช่หรือไม่ หรือนักเรียนเก่งขึ้นใช่หรือไม่ หรือสถานศึกษาโด่งดังขึ้น  มีหน้ามีตาขึ้น  ยิ่งใหญ่ขึ้น  ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนัก …. แล้วคำตอบคืออะไรครับ.! ผมคิดไม่ออกจริง ๆ …
..และผมก็เคยได้ยินนักเรียนพูดแบบผิดหวังในตัวครูอยู่บ่อยมาก  เช่น  ไม่สอนก็เอามาออกข้อสอบ    ออกข้อสอบไม่ตรงกับที่สอน  ออกข้อสอบไม่ตรงกับตำรา   ไม่รู้ครูเอาคำถามมาจากไหน   สงสัยครูคงจะเพี้ยน   และอีกหลาย ๆ คำกล่าวที่ผมไม่สามารถจะเขียนลงได้ …
….. ดังนั้นผมจึงนำเอาข้อดีและข้อจำกัดในตำราเรียนที่ได้ศึกษาค้นคว้าระหว่างศึกษาเล่าเรียน คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากครูอาจารย์หลาย ๆ ท่าน  และขออนุญาตนำตำตาเรียนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชวลิต  ชูกำแพง  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มาเผยแพร่ ซี่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ค้นคว้าบ้างไม่มากก็น้อย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: