การเรียงบรรณานุกรม


สวัสดีครับ ทุก ๆ ท่าน
ผมมีข้อมูลมาฝากครับ  จากการที่ได้รับรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่  ผู้มีอำนาจวาสนา และผู้บริหาร หลาย ๆ ท่าน  ท่านเหล่านี้ล้วนเคยส่งผลงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (คศ.4)มาแล้วทั้งนั้น  แต่ก็ต้องตกไป และเตรียมจะส่งใหม่อีกรอบ   สิ่งที่ท่านเหล่านี้ส่งแล้วตก  ข้อสังเกตุของท่านกรรมการครวจ  ล้วนชี้ชัดลงไปที่สาเหตุ 2  ประการ  ดังนี้
ประการที่ 1   บรรณานุกรมเรียงไม่ถูกต้อง
ประการที่ 2  เอกสารเกี่ยวข้องจริงแต่ไม่สอดคล้อง

ข้อสังเกตุของคณะกรรมการ เมื่อผมได้ขอดูผลงานที่ท่านเหล่านี้ส่งไป  จึงรู้ว่าเป็นจริงตามที่คณะกรรมการท่านชี้ประเด็นมาทุกประการ   ดังนั้นผมจึงศึกษาค้นค้าจากแหล่งต่าง ๆ แล้วได้พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ส่งผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับและวิทยฐานะให้สูงขึ้น จากเว็บไซต์  http://etc-wbi.site40.net/lesson-2-3.html  (Educational Technology and Communication Department. Thaksin University) จึงนำมาเผยแพร่ต่อไป  ท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยตรงตามเว็บที่แจ้งไว้แล้ว ครับ. ….. ส่วนประการที่ 2 เอกสารเกี่ยวข้องจริงแต่ไม่สอดคล้อง จึงปรับให้ตกไป  ท่านที่สงสัยในข้อสังเกตุนี้
:

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: